Liên hệ báo giá

Họ và tên:*

Điện thoại:*

Email:*

Nội dung:*

 

youtube.comfacebook.com
098.1088.001

Copyright 2021 Vân Nam Phát

Ký kết hợp đồng

Sau khi chủ đầu tư chấp thuận báo giá nhận thầu, sọan thảo hợp đồng trình chủ đầu tư.
Tư vấn, chỉnh sửa hợp đồng đến khi chủ đầu tư chấp thuận.
Ký kết hợp đồng. Tạm ứng theo điều khỏan tạm ứng của hợp đồng

Tin liên quan
Copyrights © 2021 Vân Nam Phát

Design by e-marketingvn.com

Hotline: 098.1088.001
SMS: 098.1088.001 Zalo Zalo: 098.1088.001 Chỉ đường

Nhôm Kính Xingfa Phú Yên | Vân Nam Phát

Nhôm Kính Xingfa Phú Yên

Cửa Nhôm Xingfa Phú Yên